به دلیل نوسانات قیمت ارز و همچنین محدودیت تعداد محصولات، ثبت سفارش فقط از طریق واتساپ صورت میگیرد.

بر روی لینک زیر کلیک کنید: