رویه ارسال مرسوله در فروشگاه اینترنتی اصیل کالا به شرح زیر می باشد:

دریافت سفارش: دریافت پس از پرداخت موفق و ارسال پیامک تایید

در حال پردازش: تامین، تهیه و ارسال کالا از انبار به دفتر بسته بندی

بسته بندی: بسته بندی مرسوله و تحویل به واحد ثبت شرکت پست

ارسال: ثبت در اداره پست و ارسال مرسوله

برای مشاهده وضعیت سفارش خود شماره موبایلی که با آن خرید کرده اید را وارد کنید: