رویه ارسال مرسوله در فروشگاه اینترنتی اصیل کالا به شرح زیر می باشد:

 

  1. دریافت سفارش: دریافت پس از پرداخت موفق و ارسال پیامک تایید
  2. در حال انجام: تامین، تهیه و ارسال کالا از انبار به دفتر بسته بندی
  3. بسته بندی: بسته بندی مرسوله و تحویل به واحد ثبت شرکت پست
  4. ارسال: ثبت در اداره پست و ارسال مرسوله

برای مشاهده وضعیت سفارش خود شماره موبایلی که با آن خرید کرده اید را وارد کنید: