مشاهده همه 11 نتیجه

چای امیننت Eminent پاکتی با طعم هل وزن ۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چای سوفیا Sofia قوطی کله مورچه ای طعم هل وزن ۴۵۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

چای امیننت Eminent هل دار قوطی قفل دار ۲۵۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

چای شهرزاد Sharzad پاکتی با طعم هل طبیعی وزن ۴۵۴ گرمی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چای دو غزال Do Ghazal پاکتی هل دار سیلانی وزن ۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چای سوفیا Sofia قوطی طعم هل وزن ۴۵۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

چای احمد AHMAD پاکتی با طعم هل وزن ۵۰۰ گرمی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

چای امیننت هل دار قوطی ۴۰۰ گرمی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای سوفیا Sofia با طعم هل تعداد ۲۵ عددی

۱۹,۰۰۰ تومان

چای کینگس Kings پاکتی با طعم هل وزن ۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چای محمود Mahmood هل دار سیلانی ۵۰۰ گرمی

۱۳۵,۰۰۰ تومان