نمایش دادن همه 12 نتیجه

چای سوفیا Sofia قوطی کله مورچه ای طعم هل وزن ۴۵۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

چای سوفیا Sofia قوطی طعم هل وزن ۴۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چای شهرزاد Sharzad پاکتی با طعم هل طبیعی وزن ۴۵۴ گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چای امیننت Eminent پاکتی با طعم هل وزن ۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

چای دو غزال Do Ghazal پاکتی هل دار سیلانی وزن ۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

چای احمد AHMAD پاکتی با طعم هل وزن ۵۰۰ گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چای امیننت هل دار قوطی ۴۰۰ گرمی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای سوفیا Sofia با طعم هل تعداد ۲۵ عددی

۱۹,۰۰۰ تومان

چای کینگس Kings پاکتی با طعم هل وزن ۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

چای محمود Mahmood هل دار سیلانی ۵۰۰ گرمی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چای امیننت Eminent هل دار قوطی قفل دار ۲۵۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چای طلا Tala کله مورچه ای با طعم هل قوطی ۴۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان