نمایش 1–12 از 41 نتیجه

چای گلابی باروتی کلکته هندوستان ۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

چای کاشف شکسته ساده KASHEF وزن ۴۵۴ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چای کاشف دارجلینگ ساده KASHEF وزن ۴۵۴ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چای امیننت Eminent پاکتی ساده سیلانی وزن ۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

چای چکش سبز بارمال BHARMAL وزن ۵۰۰ گرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

چای خالص هندی اوپی ۵۰۵ وزن ۵۰۰ گرمی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چای احمد AHMAD پاکتی ممتاز ساده ۵۰۰ گرمی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

چای بارمال Bharmal پاکتی سیلانی ممتاز ساده ۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چای غریب GHARIB ساده سیلانی وزن ۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

چای اکبر AKBAR پاکتی ساده سیلانی وزن ۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چای بارمال Bharmal مارک پرچم باروتی وزن ۴۵۴ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

چای دو غزال Do Ghazal پاکتی ساده سیلانی وزن ۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان